DOBCL

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

DOBCL® Innovative Variety for Your Design.

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2549 โดยคุณวิชัย วิจิตรประไพ เราเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท วีเอชซี กรุ๊ป ( VHC Group ) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งและก่อสร้างที่ล้ำสมัย มีการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศไทย และรวมถึงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ในปัจจุบัน บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้นำตลาดอลูมิเนียมคอมโพสิต ( อลูมิเนียมคอมโพสิท ) โดยเป็นหนึ่งในผู้จัดจำน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีการสต๊อกสินค้าที่มากที่สุด อธิเช่น เรามีสินค้า อลูมิเนียมคอมโพสิต ( อลูมิเนียมคอมโพสิท ) หมุนเวียนมากกว่า 50,000 ตารางเมตร และมีสีสันให้เลือกมากกว่า 60 สี นอกจากนี้เรายังมีการเก็บสต๊อกสินค้า ทุก SKU. ให้พร้อมและเพียงพอที่จะตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังได้มีการนำเข้าวัสดุตกแต่งและก่อสร้างซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาศใช้ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และพัฒนาวงการก่อสร้างของประเทศไทย

     เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับทุกโครงการ รวมไปถึงสถาปนิก วิศวกร หรือ ช่างติดตั้งหน้างาน เพื่อให้การก่อสร้างและผลงานของท่านออกมาดีที่สุด จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่จะมาให้คำปรึกษาแก่ท่านอย่างไม่ปิดบัง เพราะการดำเนินธุรกิจของเราจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เราและทุกท่านก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

วิสัยทัศน์ ( Vision )

      Innovative Construction & Decoration Material Provider

     เราจะเป็นผู้จัดจำหน่ายนวัตกรรมวัสดุตกแต่งและก่อสร้างแห่งอนาคต

 

พันธกิจ ( Mission )

      เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพวงการวัสดุตกแต่งและก่อสร้างของประเทศไทยเพื่อให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ค่านิยมขององค์กร ( Corporate Value )

      เราอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นหนึ่งครอบครัว และเราทำงานอย่างมืออาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ