ร่วมงานกับเรา

"หากคุณเป็นคนมีไฟ และชอบความท้าทาย ดี.โอ.บอนด์ เปิดประตูค้นหาแล้ววันนี้"

 

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/1 หมู่2 ซ.วัดราษฎร์บูรณะ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.02-752-3605-7 Fax.02-752-3608

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด (สาขาพระราม 9)
สนง.ขายและการตลาด บจก.ดี.โอ.บอนด์ เลขที่ 30 ถนนพระราม 9 ซอย 43 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อเว็ป : http://www.dobcl.com

ดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือ ติดต่อ hr@dobcl.com

 

     บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ผลิต วัสดุนวัตกรรมทางงานก่อสร้าง และ วัสดุเพื่อการตกแต่งอาคารยุคใหม่ เช่น
   • ผู้จัดจำหน่ายวัสดุแผ่นอลูมินั่มคอมโพสิท อย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต และ มีการสต็อคสินค้าหลายหลายที่สุดในประเทศ -- ผลิตภัณฑ์ MAONE/fr Aluminum Composite Panel เพื่อใช้ในงานตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมยุคใหม่
   • ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบยกพื้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นที่นิยมในกว่า 35ประเทศ และมีใช้งานมากกว่า 26ปี -- ผลิตภัณฑ์ BUZON – External Raise floor System จาก Belgium
   • ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมพร้อมการระบายอากาศ และ ปกป้องอาคารอย่างเป็นทางการ – ผลิตภัณฑ์ DuPont® Tyvek® - Weatherization System จาก Luxembourg
   • ผู้ผลิตชุดกระถางปลูกต้นไม้เพื่อการตกแต่งในแนวตั้ง (Vertical Garden Planter System) – ผลิตภัณฑ์ KREEN+
ทางบริษัทกำลังรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมทีมงานเพื่อขยายธุรกิจ และ ความมั่นคง

      สวัสดิการ :
   • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ
   • ประกันสังคม และ สวัสดิการตามกฎหมาย
   • สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน
   • โบนัสประจำปี
   • เงินปันผลประจำเดือนเมื่อถึงเป้าการขาย
   • เบี้ยขยันสำหรับพนักงาน
   • ตรวจสุขภาพประจำปี
   • แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน
   • จัดท่องเที่ยวประจำปี
   • การสัมมนาประจำปี และ/หรือ การสนันสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
   • ค่าโทรศัพท์มือถือ

      รายละเอียดงาน
      ผู้บริหารงานพัฒนาธุรกิจ ( Business Development Executive ) เซลล์สเปค 3 ตำแหน่ง
   • รายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ และ/หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่ารักษาการแทน
   • ปฏิบัติการงานขาย การระบุสินค้าเพื่อขาย การนำเสนอ การตอบข้อซักถาม การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การบริการหลังการขาย และ กิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับงานขาย สินค้าและบริการ ตามเขตการขาย และ/หรือ ตามได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ และ/หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่ารักษาการแทน
   • จัดทำรายละเอียดข้อมูลการขาย เพื่อใช้ประกอบการออกเอกสารงานขาย วางแผนและติดตามงานขาย
   • จัดทำรายละเอียดและฐานข้อมูลลูกค้า (ตามคู่มือปฏิบัติงานขาย / ข้อกำหนดงานขาย) เพื่อใช้ประกอบการออกเอกสารงานขาย และ วางแผนการขาย
   • จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า/เจ้าของโครงการ/สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการขาย แผนส่งเสริมการขาย จัดทำเอกสารงานขาย และ/หรือ พิจารณาเอกสารงานขายจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการอนุมัติ พร้อมนำเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา หรือ ทุกการประชุมที่เกี่ยวข้อง
   • ช่วยเหลือ แนะนำ รับผิดชอบงานขาย ต่อผู้บริหารงานขาย
   • สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ และ นอกฐานปฏิบัติงานปกติได้
   • ติดตาม ถวงถาม รับชำระค่าสินค้าและบริการ จากผู้ซื้อ
   • รับผิดชอบภาระหนี้สินอันเกิดขึ้นจากการขายของตน ตามคู่มือการปฏิบัติงานการขายสินค้า
   • ดูแลรักษา และ ใช้งาน เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่ได้รับอย่างดี หากเกิดความเสียหาย/สูญหาย ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามมูลค่าทรัพย์สินนั้น
   • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด และ ระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และ เต็มความสามารถ

      คุณสมบัติ
   • เพศ  :   ชาย หรือ หญิง
   • ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ, สายเลือด หรือ คู่รัก ต่อสายการบังคับบัญชา
   • อายุ  :  20 ปี ขึ้นไป
   • วุฒิการศึกษา  : ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
   • มีความรับผิดชอบ อดทน
   • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี รับฟังลูกค้า สื่อสารกับผู้อื่นได้
   • มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้
   • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
   • สามารถใช้งานเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น อีเมล์, การจองบริการโดยสาร, ห้องพัก, สั่งซื้อสินค้า) ได้เป็นอย่างดี
   • หากมีความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ Social Network ต่างๆ เป็นอย่างดี ถือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
   • สามารถเข้าใจในแบบแปลน หรือ แบบก่อสร้าง อย่างคร่าวๆได้
   • มียานพาหนะเป็นของตนเอง (รถยนต์ส่วนบุคคล)


      ทัศนะคติ
   • ซื่อสัตย์ มีความอดทน รักษาเวลา และ ขยัน
   • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบวก
   • มีจิตใจรักความก้าวหน้า
   • มีความรักในอาชีพการขาย
   • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และ บุคคลภายนอก

ดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือ ติดต่อ hr@dobcl.com