วันที่ 3-5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการทัศนศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมฮ่องกง โดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในทริปนี้ คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศในการเดินทางตลอดทั้งทริป เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และ ความรู้ใหม่ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ให้มีความโดนเด่น และทันสมัย ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆของเราได้ที่ www.dobcl.com หรือทาง www.facebook.com/dobcl