Kreen+ Krip N Go Serie ชุดกระถางปลูกสวนแนวตั้ง ร่วมสนับสนุนเพื่อการกุศลแด่น้องๆภาคอีสานจะได้มีพื้นที่สงบและร่มเย็น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ใน "โครงการพี่ช่วยน้องครั้งที่9" - Back to school IX ที่โรงเรียนบ้านตะแบง ตำบลดอนยาวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ธานี คล่องณรงค์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่องใช้ในการก่อสร้างห้องสมุด รวมไปถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สร้างโครงการดีๆเพื่อน้องๆ