วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง ระดับผู้ปฎิบัติงาน รุ่นที่ 4 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อแนะนำอาชีพรุกขกร โดยคุณธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในเมือง ร่วมไปถึงการเสวนา "สนทนาประสารุกขกร" ที่พูดถึง การตัดต้นไม้ และวิธีการรักษาต้นไม้ ให้ถูกวิธี ว่าควรทำอย่างไร โดยผู้เชียวชาญ อาทิ คุณวิศรุต งานพิบูลเวท (ศิษย์เก่าผู้เข้าอบรม ระดับผู้ปฎิบัติงาน รุ่นที่ 1 วิทยากรโครงการอบรม ฯ และเจ้าของกิจการ Root Arborist ) คุณเจน รักสุข (ศิษย์เก่าผู้เข้าอบรม ระดับผู้ปฎิบัติงาน รุ่นที่ 3 ข้าราชการกรมป่าไม้ เจ้าของกิจการ ครัวต้นไม้ และ บริการรับตัดต้นไม้วันเสาร์-อาทิตย์) คุณอธิวัฒน์ นิสยันต์ (ผู้จัดการธุรกิจ Landscape Management บริษัทสยามราชธานี)