Biosphere โรงแรมบ้านต้นไม้

Biosphere โรงแรมบ้านต้นไม้ ฟาซาดรังนก 350 รัง ผสานเข้ากับธรรมชาติด้วยความยั่งยืนโปรเจคต์โรงแรมของ Treehotel ที่ตั้งใจมุ่งเน้นความยั่งยืนและการท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ และช่วยสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชากรนกในพื้นที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้วยฟาซาดที่มาพร้อมกับรังนก 350 รัง reehotel มีเป้าหมายในการช่วยเรื่องการลดลงอย่างต่อเนื่อของประชากรนกในป่าประเทศสวีเดน และเสริมสร้างที่อยู่อาศัยในธรรมชาติให้มากขึ้นการตกแต่งภายในออกแบบอย่างเรียบง่าย และเสริมสร้างประสบการณ์ในพื้นที่เล็กๆ ให้ผู้มาพักอาศัยได้ชมวิวป่าได้ 360 องศา และได้ชื่นชมชีวิตของนกอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการทำให้ได้เข้าใกล้ธรรมชาติได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมที่ไม่ใช่แค่สร้างมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักอาศัยเท่านั้น แต่ยังได้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับนกในพื้นที่อีกด้วยเรื่องการลดลงของประชากรนกถือว่าเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันเพราะไม่งั้นถ้าประชากรนกถึงขั้นสูญพันธุ์ก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างใหญ่หลวงแน่นอน