เลือกกระถางรุ่นไหนถึงตอบโจทย์

จะทำสวนแนวตั้งรู้ยังต้องเลือกกระถางรุ่นไหนของ KREEN+ ถึงตอบโจทย์การจะดีไซน์สวนแนวตั้งให้ออกมาสวยมีมิติหรือปลูกผักทานเองในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ก็ต้องเลือกกระถางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณให้ดี วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่ากระถางของ KREEN+ แตกต่างยังไง คุณจะได้เลือกใช้ถูก!
?ขนาด
?ONGSA° มีขนาดใหญ่ สามารถปลูกได้หลายต้น
?Krip N Go มีขนาดเล็กกว่า เหมาะปลูกต้นไม้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
?การปลูก
?ONGSA° สามารถปลูกได้หลายต้นทำให้พืชอาจจะแย่งอาหารกันได้ แต่ข้อดีคือสามารถลดช่องว่างระหว่างกระถางได้โดยไม่ต้องรอต้นไม้โตเต็มกระถาง
?Krip N Go ปลูกได้หนึ่งต้นจึงได้สารอาหารอย่างเต็มที่ แต่ถ้าอยากให้ต้นไม้ฟูเต็มกระถางและลดช่องว่างระหว่างกระถาง ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งกว่าต้นไม้เติบโตจนเต็มพื้นที่
?ลักษณะการติดตั้ง
?ONGSA°
✅ สามารถติดกระถางห่างหรือติดถี่กันได้
✅ ตั้งกระถางตรงหรือเอนกระถางได้ทำให้สวนแนวตั้งมีมิติและแสงแดดสาดส่องได้ทั่ว
✅ มีระบบกักเก็บน้ำและมีตะแกรงแยกชั้นดินออกจากส่วนกักเก็บน้ำ
✅ มีช่องว่างเพื่อให้อากาศเข้ามาทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างดี
?Krip N Go
✅ ระยะห่างของกระถางตายตัวไม่สามารถปรับตามใจได้
✅ มีระบบกักเก็บน้ำ แต่ต้องหาที่รองเพื่อกั้นระหว่างชั้นดินกับส่วนกักเก็บน้ำ