บรรยายหัวข้อ “ช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ” ในหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน ม.เกริก

วันที่ 24 ต.ค. 2563 คุณ เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญในการบรรยายหัวข้อ ช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จัดโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้ามหาวิทยาลัยเกริก
โดยเป็นการบรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน รุ่นที่1 (BDP#1)ซึ่งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกมากว่า 10 ปี

บทความอื่นๆ