Spacial Talk … “แรงบันดาลใจและเทคนิคการเรียนรู้ …” #2

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง AR-201 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2567 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวงการเข้าร่วมและกล่าวบรรยายพิเศษ (Special Talk) คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณธัชพล สุนทราจารย์ กรรมการสมาคมภูมิสถาปัตยกรรม (TALA) และกรรมการ Landscape Collaboration ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ทั้งสองท่านได้แบ่งปันแรงบันดาลใจและเทคนิคการเรียนรู้ให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไร ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนิสิตต่อไปการเข้าร่วมและการสนับสนุนในครั้งนี้ถือเป็นแรงจูงใจและการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับนิสิตในการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองสำหรับอนาคตทางวิชาชีพ

TALA Cultural Landscape Tour |Nakhon Pathom #2

กราบ พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมแล้วเข้าชมศิลปะทวาราวดีของแท้ unseen ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปฐมนคร วัดพระประโทน