เจ้าหน้าทึ่งานอาคารและกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เดินทางศึกษาดูงานต่อ ณ อาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร #2

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและติดตั้งแบรนด์ BUZON ผลิตภัณฑ์ยกระดับพื้นภายนอกจากประเทศเบลเยี่ยมที่มีการใช้งานกว่า 35 ประเทศทั่ว โลกยาวนานกว่า 28 ปี BUZON นวัตกรรมระบบยกพื้นสำเร็จรูปอัจฉริยะออกแบบมาเพื่อปฏิวัติ ระบบยก พื้นล้าสมัยแบบดั้งเดิมซึ่งยากต่อการทำงาน และการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้มาตรฐานการรับรองโดยองค์กรชั้นนำ และตัวผลิตภัณฑ์ยังได้รับการรับรองสิทธิบัตรจาก ยุโรป นำเจ้าหน้าทึ่งานอาคารและกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าดูการใช้งานผลิตภัณฑ์ย Buzon ณ อาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร

PSU@King Power Mahanakhon #2

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ(กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำนักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเดินทางเยี่ยมชมอาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร

Ruts@king power mahanakhon #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าดูงาน การติดตั้ง Buzon แล้ว ชมผังเมืองกรุงเทพ ณ คิงเพาเวอร์ มหานคร

ACUA Golf 2024 #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน Yellow & Brown Golf 2567 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TALA GOLF 2024 #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ TALA GOLF 2024จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ สนามกอล์ฟ กรุงกวี Krung Kavee Golf Course & Country Club จ.ปทุมธานี